• Nokia 105 (2019) Dual SIM

  229,00 229,00 DKK
  0
  VARENR: 217346-VAR
 • Nokia 2.3

  1.089,00 1.089,00 DKK
  0
  VARENR: 217403-VAR
 • Nokia 2720 Flip Dual SIM

  889,00 889,00 DKK
  0
  VARENR: 217202-VAR
 • Nokia 4.2

  1.599,00 1.599,00 DKK
  0
  VARENR: 206523-VAR
 • Nokia 800 Tough Dual SIM

  1.029,00 1.029,00 DKK
  0
  VARENR: 217205-VAR
 • Nokia 100

  207,00 207,00 DKK
  0
  VARENR: 206925-VAR
 • Nokia 101

  219,00 219,00 DKK
  0
  VARENR: 206926-VAR
 • Nokia 105

  207,00 207,00 DKK
  0
  VARENR: 206927-VAR
 • Nokia 106

  207,00 207,00 DKK
  0
  VARENR: 206924-VAR
 • Nokia 107

  249,00 249,00 DKK
  0
  VARENR: 206929-VAR
 • Nokia 108

  259,00 259,00 DKK
  0
  VARENR: 206930-VAR
 • Nokia 110

  209,00 209,00 DKK
  0
  VARENR: 206931-VAR
 • Nokia 112

  239,00 239,00 DKK
  0
  VARENR: 206932-VAR
 • Nokia 113

  319,00 319,00 DKK
  0
  VARENR: 206933-VAR
 • Nokia 130

  269,00 269,00 DKK
  0
  VARENR: 206934-VAR
 • Nokia 206

  289,00 289,00 DKK
  0
  VARENR: 206903-VAR
 • Nokia 207

  299,00 299,00 DKK
  0
  VARENR: 206902-VAR
 • Nokia 208

  319,00 319,00 DKK
  0
  VARENR: 206901-VAR
 • Nokia 215

  259,00 259,00 DKK
  0
  VARENR: 206905-VAR
 • Nokia 216

  299,00 299,00 DKK
  0
  VARENR: 206906-VAR
 • Nokia 216 Dual SIM

  359,00 359,00 DKK
  0
  VARENR: 192303-VAR
 • Nokia 220

  259,00 259,00 DKK
  0
  VARENR: 206908-VAR
 • Nokia 225

  259,00 259,00 DKK
  0
  VARENR: 206904-VAR
 • Nokia 230

  299,00 299,00 DKK
  0
  VARENR: 206899-VAR
 • Nokia 2730 classic

  229,00 229,00 DKK
  0
  VARENR: 206896-VAR
 • Nokia 3

  899,00 899,00 DKK
  0
  VARENR: 206638-VAR
 • Nokia 301

  299,00 299,00 DKK
  0
  VARENR: 206907-VAR
 • Nokia 3310

  299,00 299,00 DKK
  0
  VARENR: 206843-VAR
 • Nokia 3310 Dual SIM

  509,00 509,00 DKK
  0
  VARENR: 192184-VAR
 • Nokia 5

  829,00 829,00 DKK
  0
  VARENR: 206694-VAR
 • Nokia 5.1

  1.519,00 1.519,00 DKK
  0
  VARENR: 199824-VAR
 • Nokia 500

  619,00 619,00 DKK
  0
  VARENR: 206938-VAR
 • Nokia 515 Dual SIM

  599,00 599,00 DKK
  0
  VARENR: 206897-VAR
 • Nokia 6

  999,00 999,00 DKK
  0
  VARENR: 206704-VAR
 • Nokia 7 Plus

  1.549,00 1.549,00 DKK
  0
  VARENR: 178614-VAR
 • Nokia 8

  1.799,00 1.799,00 DKK
  0
  VARENR: 206705-VAR
 • Nokia 8110 4G

  359,00 359,00 DKK
  0
  VARENR: 206846-VAR
 • Nokia 9 PureView

  4.329,00 4.329,00 DKK
  0
  VARENR: 206278-VAR
 • Nokia Asha 200

  539,00 539,00 DKK
  0
  VARENR: 206935-VAR
 • Nokia Asha 202

  259,00 259,00 DKK
  0
  VARENR: 206909-VAR
 • Nokia Asha 210

  399,00 399,00 DKK
  0
  VARENR: 217199-VAR
 • Nokia Asha 300

  299,00 299,00 DKK
  0
  VARENR: 206937-VAR
 • Nokia C1-01

  249,00 249,00 DKK
  0
  VARENR: 206875-VAR
 • Nokia C2-00

  259,00 259,00 DKK
  0
  VARENR: 206876-VAR
 • Nokia C2-01

  269,00 269,00 DKK
  0
  VARENR: 206877-VAR
 • Nokia C2-05

  269,00 269,00 DKK
  0
  VARENR: 206878-VAR
 • Nokia C2-06

  939,00 939,00 DKK
  0
  VARENR: 206879-VAR
 • Nokia C3

  299,00 299,00 DKK
  0
  VARENR: 206880-VAR
 • Nokia C3-01

  499,00 499,00 DKK
  0
  VARENR: 206881-VAR
 • Nokia C5-03

  359,00 359,00 DKK
  0
  VARENR: 206884-VAR
 • Nokia C6

  589,00 589,00 DKK
  0
  VARENR: 206892-VAR
 • Nokia C6-01

  1.199,00 1.199,00 DKK
  0
  VARENR: 206894-VAR
 • Nokia C7-00

  1.379,00 1.379,00 DKK
  0
  VARENR: 206895-VAR
 • Nokia E55

  1.489,00 1.489,00 DKK
  0
  VARENR: 206869-VAR
 • Nokia E62

  1.079,00 1.079,00 DKK
  0
  VARENR: 206870-VAR
 • Nokia E70

  1.819,00 1.819,00 DKK
  0
  VARENR: 206871-VAR
 • Nokia E72

  459,00 459,00 DKK
  0
  VARENR: 206872-VAR
 • Nokia E75

  1.349,00 1.349,00 DKK
  0
  VARENR: 206873-VAR
 • Nokia E90

  1.159,00 1.159,00 DKK
  0
  VARENR: 206874-VAR
 • Nokia Lumia 1020

  779,00 779,00 DKK
  0
  VARENR: 206695-VAR