Husk at rengøre din mobil HER!
 

Ejer tager til genmæle: Unuanceret mediedækning får os til at ligne svindlere

Silvan Popovic kalder det billede, der er blevet skabt af MyTrendyPhone gennem medierne, for unuanceret, og han er ked af det indtryk, dækningen efterlader. Når han ser på mediedækningen, mener han, at læseren får et indtryk af, at virksomheden har snydt den norske og den polske stat for moms, mens historien i virkeligheden dækker over to komplekse sager, der efter hans mening aldrig burde være indledt.

I slutningen af marts i år publicerede en stribe danske medier artikler, der handler om, at MyTrendyPhone er gået konkurs efter omfattende momssager. Ifølge ejeren af MyTrendyPhone tegner artiklerne et unuanceret billede af en meget kompleks sag:

- Den unuancerede mediedækning får os til at ligne svindlere, der bevidst har snydt den norske og polske stat for moms. I virkeligheden er der tale om to meget komplekse sager, som vi havde en god sandsynlighed for at vinde. Og jeg ønsker at give offentligheden et ordentligt indblik i hele forløbet, siger Silvan Popovic, der ejer MyTrendyPhone.

I 2016 bliver MyTrendyPhone underlagt en revision af de norske skattemyndigheder for årene 2012-2015. Baggrunden er, at virksomheden har solgt mobiltilbehør til private norske kunder gennem portalen www.mytrendyphone.no. Den 16. oktober 2017 beslutter de norske skattemyndigheder, at selskabet skulle have været momsregistreret i Norge, og at kunderne derfor skulle have betalt moms på varerne. MyTrendyPhone bliver derfor af de norske skattemyndigheder tvangsregistreret med tilbagevirkende kraft, og momsen bliver efterberegnet for perioden baseret på selskabets salg til norske forbrugere. Det efterlader virksomheden med en millionregning.

- Det er en sag uden fortilfælde. Aldrig før har de norske skattemyndigheder forsøgt sig med sådan en sag over for en dansk webshop, så vi var selvfølgelig i chok over og uenige i, at der skulle være noget galt med den måde, vi har gjort tingene på. Vi solgte varer uden at opkræve moms fra de norske kunder, så det ville give os et enormt tab, hvis vi lige pludselig skulle betale for en moms, vi aldrig opkrævede af kunderne. Efter vores opfattelse fulgte vi de norske momsregler, og vi var ikke alene om den opfattelse, jeg er sikker på at alle vores danske konkurrenter opfattede reglerne på samme måde. Vi har i mange år benyttet os af nogle af de bedste og dyreste revisionshuse i Danmark og forventede selvfølgelig, at alt var i orden, siger Silvan Popovic.

På grund af uenigheden i afgørelsen klager MyTrendyPhone over sagen til det norske skatteklagenævn. I sin klage fremhæver MyTrendyPhone, at de norske momsregler opererer med en sondring mellem salg af varer, der importeres til Norge og varer, der sælges direkte i landet. Samtidig eksisterede der på daværende tidspunkt en regel i Norge, som betød, at varer med en værdi under 350 norske kroner var fritaget for moms. Denne undtagelse er i 2020 erstattet af en skatte- og registreringsforpligtelse for udenlandske leverandører, hvilket i følge MyTrendyPhone understreger, at der under sagen, ikke har været hjemmel i norsk lov på dette område.

MyTrendyPhone fremhæver endvidere, at virksomheden har solgt sine varer fra en dansk onlinebutik og ikke har haft nogen fysisk tilstedeværelse i Norge, i den periode sagen omhandler. Derfor havde MyTrendyPhone ikke overvejet, at virksomheden kunne anses for at have indenlandsk salg i Norge, og at de dermed var forpligtet til at være momsregistreret. Da det har været de norske kunder, der selv har afhentet deres varer på et lokalt postkontor eller leveringssted i Norge, er det MyTrendyPhones opfattelse, at de norske kunder selv har været ansvarlige for at betale enhver importmoms ved import, hvis varerne har haft en værdi over 350 norske kroner. På baggrund af ovenstående argumenter, mener MyTrendyPhone, at de norske skattemyndigheder manglede lovmæssig hjemmel til at pålægge et udenlandsk selskab momspligt i sådanne sager.

- Vi har brugt utrolig mange ressourcer på at dokumentere, at vi har fulgt de regler der var den gang. Vi har gravet masse af dokumentation frem, og vi har brugt mange penge på vurdering af sagen og på at argumentere for, at vi ikke var momspligttig i Norge. Havde jeg haft mulighed for det, så var jeg gået hele vejen, for det er en helt urimelig afgørelse, siger Silvan Popovic

Advokat: MyTrendyPhone kunne have vundet norsk momssag
De norske skattemyndigheder mener, at de har støtte til deres synspunkter i både domstols- og forvaltningspraksis, fortæller advokat Marianne Brockmann Bugge, der har været MyTrendyPhones advokat under sagen. Hun fortæller samtidig, at hun ikke deler skattemyndighedernes skøn:

- Mit synspunkt er derimod, at ingen af de afgørelser, der findes fra domstolene eller tidligere forvaltningspraksis har samme forhold som i MyTrendyPhones tilfælde. Med hensyn til domstolspraksis er det desuden kun én højesteretsdom, der omhandler temaet. Denne dom bygger imidlertid på et helt andet faktum og drejer sig ikke om nethandel som i MyTrendyPhones sag. Øvrige domstolsafgørelser, der berører samme tema og nethandel er meget begrænsede og i de sager, hvor staten har vundet, har det været en åbenlys og bevidst tilpasning fra virksomhederne side for at omgå at momsregistrere sig og betale norsk moms. Det er ikke tilfældet med MyTrendyPhone. De havde ingen idé om, at de skulle lade deres salg registrere i Norge, simpelthen fordi den norske momslov ikke gjorde det klart, at en sådan registreringsforpligtelse eksisterede. Derfor mener jeg heller ikke, at skattemyndighedernes afgørelse er korrekt.

Marianne Brockmann Bugge mener, at det er umuligt at sige med nogen form for sikkerhed om MyTrendyPhone ville have vundet sagen, hvis den var fortsat, men hun fastholder, at virksomheden har en sag:

- Sagen er utvivlsomt vanskelig og i en skønsmæssig gråzone, men jeg fastholder, som jeg har gjort det hele tiden i denne sag, at MyTrendyPhone har en sag, som de har en god chance for at vinde. At skatteklagenævnet har nået en afgørelse i en lignende sag, hvor skattemyndighederne taber sagen, burde efter min mening også styrke chancerne for at vinde i domstolene, siger hun.

Sideløbende med den norske momssag har MyTrendyPhone også en momssag kørende i Polen, der ligeledes omtales i den stribe af artikler, som blev publiceret om MyTrendyPhones konkurs. Det får naturligvis virksomheden til udefra at se mere skyldig ud, mener Silvan Popovic, men den norske og polske momssag er forbundet, fordi staterne kæmper om de samme momskroner, der aldrig blev pålagt de norske kunder i perioden 2012-2015, forklarer Silvan Popovic. Han uddyber, at sagen i Polen endnu ikke er afgjort og sagen har mere en mere teknisk karakter end fremstillingen af sagen i medierne giver indtryk af:

- Den polske momssag stater i 2017/2018 med at de polske myndigheder laver en kontrol, fordi vi har et lager i Polen. De polske myndigheder mener, at salget starter i Polen, på grund af vores polske lager. Og de har nogle meget specifikke krav til hvilke typer af dokumenter, vi skal fremvise for at påvise, at salget altså foregår i andre lande. Hvis de får ret i deres antagelse, og vi fremadrettet er nødt til at lave nogle korrektioner, vil det blot betyde, at vi skal betale nogle af momskronerne i Polen. Penge som vi i stedet har betalt i f.eks. Danmark og Sverige, hvor varerne fra det polske lager sælges. Man skal huske, at de polske skatteregler er ret krævende, hvad angår dokumentation, og at de polske myndigheder er ret strenge i den henseende. Der er derfor ikke noget som helst ekstraordinært ved en sag som denne, siger Silvan Popovic.

Konkursen
MyTrendyPhone indleverede d. 15 marts 2021 en konkursbegæring og d. 21. marts blev selskabet erklæret konkurs.

- Jeg var meget opsat på at indbringe den norske momsafgørelse for de norske domstole, da vi havde gode chancer for at få medhold. Men da det viste sig at hver instans kunne komme til at koste koncernen op mod en halv million i sagsomkostninger og da vores danske advokat, forsikrede os om, at konkursen ikke ville påvirke vores kunder, så valgte jeg, at pengene er bedre anvendt på at udvikle vores forretning i stedet for at føre en retssag i Norge. Man kan heller ikke se bort fra, at der naturligvis var en betydelig risiko som ved alle retssager for at tabe. Det er trods alt en sag mod den norske stat. En tabt retssag om 5 år eller mere, det vil jeg simpelthen ikke risikere mit livsværk for, siger Silvan Popovic.

Konkursen gør ingen forskel for webshoppen eller kunderne, da det er datterselskabet mtp.dk, der driver denne del af forretningen. Silvan Popovic ejer MyTrendyPhone gennem sit britiske selskab MTP Invest Limited, en detalje, der ligeledes omtales i artiklerne i slutningen af marts.

- På anbefaling af nogle dygtige rådgivere stifter jeg i august 2008 MTP Invest Limited, for at samle alle vores forretninger under et moderselskab og dermed gøre os endnu mere robuste. Det er altså ikke et selskab, der er opstået på baggrund af den norske momssag.